храм на светлината

 

 

 

 

 

един обект на желание 

 

 

 

 

 

 

 

 

едно ново пътеществие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(press text & visuals)